cursusoverzicht

Cursus oplopend sorteren
aflopend sorteren
doel van de cursus
Algebra 0 Ter voorbereiding van de letteralgebra eerst een o... Propedeuse Basisniveau
Algebra 1 Deze cursus is er om je op niveau te brengen van d... PropTech niveau 1
Algebra 2 Algebra voor gevorderden Engineering niveau 5
Breuken Leren werken met de rekenregels van de breuken PropTech niveau 2
Chemisch Rekenen voor eerste jaars basiskennis scheikundig rekenen Life Sciences niveau 1
Combinatoriek Voorbereiding op de kansrekening techniek niveau 2
Complexe Getallen 1 Introductie Complexe Getallen Engineering niveau 4
Complexe Getallen 2 Bestuderen van functies met complexe getallen Engineering niveau 8
Cyclometrische Functies inverse van de goniometrische functies techniek niveau 7
Differentiaalvergelijkingen Eerste orde-differentiaalvergelijkingen Engineering niveau 6
DifferentiŽren In deze cursus leer je van het begin af aan wat di... PropTech niveau 3
DifferentiŽren basiscursus In deze cursus leer je van het begin af aan wat di... PropBCV niveau 2
Eenheden omgaan met eenheden en inzicht krijgen in formules... PropTech niveau 2
ExponentiŽle en logaritmische functies Grafieken en manipulaties met de exponentiŽle func... PropTech niveau 3
FinanciŽle Wiskunde Het rekenen met annuÔteiten, rentes, leningen en a... Human Engineering niveau 3
Functies en Grafieken Standaardfunctie van Havo-wiskunde PropTech niveau 3
Gebroken functies Grafieken en manipulaties met de standaard gebroke... PropTech niveau 3
Goniometrie basiscursus als inleiding op de cursus Goniometrische functies... PropBCV niveau 1
Goniometrische functies standaardfuncties van de goniometrie met grafieken PropTech niveau 3
Inleiding Functies test techniek niveau 1
Integreren 1 De eerste beginselen van het integreren Engineering niveau 6
Integreren 2 Toepassingen van het integreren Engineering niveau 7
Integreren 3 Toepassingen van integreren met meervoudige integr... Engineering niveau 8
Kwadratische functies kwadratische vergelijkingen oplossen met pen en pa... PropTech niveau 2
Laplace-transformatie Een vervolgcursus van de cursus Signalen voor Werk... Engineering niveau 8
Limieten Kort overzicht om de meest bekende limieten te ber... techniek niveau 6
Lineaire functies Het maken van de vergelijking van een rechte lijn PropTech niveau 2
Lineariseren en machtreeksontwikkeling Raaklijn maken aan de grafiek van een functie Engineering niveau 3
Machtsfuncties Grafieken en manipulaties met machtsfuncties (mach... PropTech niveau 3
Matrixrekening Opdoen van kennis en vaardigheid op het gebied van... PropExact niveau 1
Rekenen Ter voorbereiding van de start op het hbo PropTech Basisniveau
Rekenen in de gezondheidszorg Basisvaardigheden rekenen Zorg en Welzijn Basisniveau
Signalen Alles over signalen, gedempte signalen en combinat... Engineering niveau 5
Statistiek met behulp van Excel je leert om Excel te gebruiken bij het oplossen va... Life Sciences niveau 4
Statistiek: Beschrijvende statistiek Het leren van de taal die gebruikt wordt door stat... techniek niveau 1
Statistiek: Kansverdelingen Kansberekening techniek niveau 4
Statistiek: Toetsen van hypothesen ten behoeve van de statistische onderzoeken techniek niveau 6
Stelling van Pythagoras Oefenen met de stelling van Pythagoras en het bewi... Propedeuse niveau 1
Toepassingen Toepassingen van de wiskunde techniek niveau 7
Toetsen met MapleTA Een instructie voor beginners techniek Basisniveau
Veranderingsprocessen - reactor Opstellen en oplossen van dynamische modellen. Life Sciences niveau 3
Vergelijkingen Vergelijkingen met pen en papier PropTech niveau 2
Wiskunde Engineering Propedeuse ten behoeve van Propedeuse Engineering Engineering niveau 4